Usługi Księgowe

krakowski-adres.pl - Usługi księgowe
Prowadzenie ewidencji ryczałtowych i prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów 
 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • obsługa pracowników,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • rozliczenia właścicieli.
Prowadzenie ksiąg handlowych
 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe,
 • sporządzenie raportów,
 • roczne sprawozdanie finansowe – współpraca z biegłymi rewidentami,
 • zwroty podatku,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • obsługa pracowników.
Prowadzenie ksiąg handlowych organizacji pozarządowych
 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe,
 • profesjonalne plany kont i polityka rachunkowości dla organizacji pozarządowych,
 • pomoc w przygotowywaniu wniosków,
 • studia wykonalności, analizy finansowe, analizy ekonomiczne, budżety,
 • sprawozdania finansowe.
Obsługa kadrowo-płacowa
 • listy płac, deklaracje ZUS, zaliczki podatku dochodowego,
 • elektroniczny przekaz dokumentów ZUS,
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.
Rejestracja działalności gospodarczej 
 • organizacje pozarządowe,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółki cywilne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki partnerskie,
 • spółki jawne,
 • spółki z o.o.,
 • spółki akcyjne
Zapraszamy do kontaktu, w celu wyceny miesięcznego kosztu prowadzenia księgowości Twojej firmy.